Σε εκδήλωση στο ΕΛΚΕΘΕ η Περιφέρεια Κρήτης

Σε διήμερη συνάντηση εργασίας για τη χρήση προγραμματισμού και γεωχωρικών δεδομένων στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε σχέση με την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στις Γούρνες.

Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να φέρει κοντά τους ερευνητές, φοιτητές της πληροφορικής, βιολογίας – υδατοκαλλιεργειών και οικονομικών, καθώς και εκπροσώπους συναφών ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξοικειωθούν µε τις μορφές δεδομένων, υπηρεσιών, πρωτοκόλλων και των αναγκών σε δραστηριότητες στη θάλασσα – παράκτια ζώνη. Παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις χρήσεις των ανοικτών δεδομένων με χρήση ενδεικτικών δειγμάτων δεδομένων, καθώς και οι υπηρεσίες και τα αποτελέσματα των έργων BlueBRIDGE, LIFEWATCH, PHYSIS.

H εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ» σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του ΕΛΚΕΘΕ και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας RDA (Research Data Alliance https://rd-alliance.org/), καθώς και του Ευρωπαϊκού έργου ερευνητικών υποδομών BlueBridge (Building Research environments fostering Innovation, Decision making, Governance and Education for Blue Growth http://www.bluebridgevres.eu/)

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Δρ Ελένη Χατζηγιάννη, διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, που αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω των πρωτοβουλιών της ανάπτυξης συστήματος GIS σε συνεργασία με το Εργαστήριο SenseLab του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και τη δράση της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αξιοποίηση και εφαρμογή σχετικών ευρωπαϊκών στρατηγικών για τα γεωχωρικά δεδομένα στο θαλάσσιο περιβάλλον στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης (BlueGrowth).

Comments are closed.