ΕΡΕΥΝΑ: Ρεκόρ επιδοτήσεων έκανε το ΙΘΑΒΒΥΚ

Στο ΙΘΑΒΒΥΚ “βρέχει” χρηματοδοτήσεις

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Ρεκόρ επιτυχιών σημειώνει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ στις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Ο διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ – ΕΛΚΕΘΕ δρ. Αντώνης Μαγουλάς τονίζει στην «Π» πως πλέον σηματοδοτείται ένα νέο, ανώτερο, στάδιο ανάπτυξης με εστίαση σε τεχνολογίες και ερευνητικά πεδία αιχμής.

Το ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ είχε 55% επιτυχία στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΛΙΔΕΚ
Το ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ είχε 55% επιτυχία στις προτάσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΛΙΔΕΚ

Στο επίκεντρο η γαλάζια ανάπτυξη

Το Ινστιτούτο υλοποιεί δύο νέα εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ), συνολικής χρηματοδότησης περίπου 5.000.000 €, από τα οποία τα 3.600,000 € για το ΙΘΑΒΒΥΚ – ΕΛΚΕΘΕ, χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα.

Σημειώνεται πως το «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση των θαλασσίων βιολογικών πόρων» (ΚΕΘΑΠ) χρηματοδοτήθηκε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την «ενίσχυση των υποδομών έρευνας και τεχνολογίας»  (ΓΓΕΤ – ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ). Ο προϋπολογισμός του είναι 4.000.000 €, από τα οποία τα 2.600.000 € περίπου αφορούν στο ΙΘΑΒΒΥΚ /ΕΛΚΕΘΕ και τα υπόλοιπα 1.400.000 € στους υπόλοιπους έξι συμμετέχοντες φορείς. Η διάρκειά του είναι τρία έτη.

To CMBR βασίζεται στη συμμετοχή του ΙΘΑΒΒΥΚ στην πανευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή (ESFRI) “European Marine Biological Resource Centre” (EMBRC). Στοχεύει στη συστηματική, λειτουργική διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών τομέων της θαλάσσιας έρευνας, στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας.

Το CMBR συνθέτει μια κατανεμημένη εθνική Υποδομή που συναποτελείται από επτά φορείς / εννέα πανεπιστημιακά τμήματα ή ερευνητικά ινστιτούτα,  με αποδεδειγμένη αριστεία. «Η υποδομή φιλοδοξεί να αποτελέσει το κύριο όχημα προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης στη χώρα, δημιουργώντας ένα νέο παράδειγμα διεπιστημονικότητας», τονίζει ο κ. Μαγουλάς.

Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πλαίσιο του CMBR δικτυώνεται, υπό τον συντονισμό του ΙΘΑΒΒΥΚ, το σύνολο σχεδόν των ερευνητικών φορέων της Κρήτης, τα  Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Βιολογίας και Ιατρική Σχολή), ΙΤΕ (ΙΜΒΒ και ΙΠ), Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Παράλληλα, το έργο «Σύγχρονες ενοποιητικές κατευθύνσεις στη θαλάσσια βιολογία» χρηματοδοτήθηκε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη «στρατηγική ανάπτυξη των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων» (ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ).

Η σχετική πρόταση του ΙΘΑΒΒΥΚ κατατάχθηκε πρώτη κατά την αξιολόγηση μεταξύ των 30 προτάσεων που εγκρίθηκαν από όλα τα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 950.000 € και η διάρκειά του τρία έτη.

Το αντικείμενό του αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των καινοτομικών κατευθύνσεων του ΙΘΑΒΒΥΚ / ΕΛΚΕΘΕ και εστιάζεται στις τεχνολογίες αιχμής, στις οποίες έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία μέσα από τις εθνικές υποδομές (CMBR, LifeWatchGreece, BioImaging-GR, ELIXIR-GR), στα μεγάλα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει, αλλά και στον εξοπλισμό και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτει.

Tο έργο οργανώνεται σε τρεις ενότητες, δύο από τις οποίες (γενετική και βιοποικιλότητα – υδατοκαλλιέργειες) αποτελούν τους βασικούς τομείς του ΙΘΑΒΒΥΚ και μία που αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία οριζόντιων ερευνητικών πλατφορμών για τη διευκόλυνση της ερευνητικής προσπάθειας, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τοπικούς και εθνικούς φορείς.

 

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, κ. Αντώνης Μαγουλάς
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, κ. Αντώνης Μαγουλάς

Επιστροφή των… εγκεφάλων

«Η ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας Κ. Φωτάκη, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική καινοτομία στο χώρο της ελληνικής έρευνας, για μια σειρά από λόγους», αναφέρει ο κ. Μαγουλάς.

Εξηγεί πως έδωσε την ευκαιρία προώθησης και χρηματοδότησης ιδεών με βάση την επιστημονική τους αξία (αριστεία) και μόνο, πέρα από τους περιορισμούς που βάζουν συνήθως οι προκηρύξεις, όσον αφορά στη θεματική περιοχή, σύσταση και δομή της ερευνητικής κοινοπραξίας.

Μείωσε το γραφειοκρατικό βάρος διαχείρισης και έδωσε τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να ιδρύσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα.  Τέλος και εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι η ίδρυση του  ΕΛΙΔΕΚ βοηθά αποτελεσματικά στην αναστροφή της τάσης για απώλεια εγκεφάλων (brain drain).

«Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν στις πρώτες προσκλήσεις του ΕΛΙΔΕΚ, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ανταγωνιστικότητα στη διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων», αναφέρει ο διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ.

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση για ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών. Το ΙΘΑΒΒΥΚ πέτυχε να έχει πέντε προτάσεις μέσα σε αυτές που χρηματοδοτούνται σίγουρα, φθάνοντας σε ένα ποσοστό επιτυχίας 55%, όταν το αντίστοιχο  συνολικό ποσοστό για την πρόσκληση αναμένεται να είναι περίπου στο 10%.

Οι θέσεις που κατέλαβαν οι προτάσεις αυτές στη σειρά αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα τιμητικές: 1η, 5η, 7η, 8η στις 14 που χρηματοδοτούνται και στις περ. 190 που υποβλήθηκαν στην περιοχή έρευνας “Περιβάλλον και Ενέργεια” και 7η στις 14 που χρηματοδοτούνται και στις 163 που υποβλήθηκαν στην περιοχή έρευνας “Γεωπονικές Επιστήμες”.

Μια επιπλέον πρόταση είναι πιθανό ότι τελικά θα χρηματοδοτηθεί επίσης.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

Νέες προσεγγίσεις στη μικροβιακή ποικιλότητα και οικολογία μέσω μεγάλης κλίμακας βιοπληροφορικής ανάλυσης και ολοκλήρωσης δεδομένων αλληλουχιών (1η στην περιοχή έρευνας “Περιβάλλον και Ενέργεια”), Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Ηλίας  Λαγκουβάρδος, πρόκειται για επαναπατριζόμενο επιστήμονα από το Παν/μιο του Μονάχου.

Εξόρυξη κειμένου και ολοκλήρωση δεδομένων για την αποσαφήνιση της λειτουργίας των οικοσυστημάτων: συσχέτιση οργανισμών και περιβάλλοντος με βιογεωχημικές και ανθρωπογενείς διεργασίες (5η στην περιοχή έρευνας “Περιβάλλον και Ενέργεια”), Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Ευάγγελος  Παφίλης.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών στα θαλάσσια γαστερόποδα (7η στην περιοχή έρευνας “Περιβάλλον και Ενέργεια”), Επιστημονική Υπεύθυνη είναι η κ. Ευαγγελία  Χατζηνικολάου.

Ίδρυση δικτύου παρακολούθησης και διαδικτυακής πλατφόρμας  για τα μη αυτόχθονα είδη στους κυριότερους λιμένες της Ελλάδας (8η στην περιοχή έρευνας “Περιβάλλον και Ενέργεια”), Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Γεώργιος  Χατζηγεωργίου.

Σίγαση RNA στα διάτομα (5η στην περιοχή έρευνας “Γεωπονικές επιστήμες”), Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο κ.  Frederic VERRET. Πρόκειται για ερευνητή που εντάσσεται για πρώτη φορά στο ΙΘΑΒΒΥΚ – ΕΛΚΕΘΕ.

Comments are closed.