Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Interreg SocioCoast

Η εναρκτήρια συνάντηση του νέου προγράμματος SocioCoast “Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό” που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος, έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 15 Ιουνίου 2021. 

Το πρόγραμμα SocioCoast σκοπό έχει να προσφέρει συμπληρωματικές πληροφορίες και υποδομές για το σύστημα πληροφοριών της Γαλάζιας Σημαίας, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης ποιότητας παραλιών σε πάνω από 50 χώρες και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα συλλεχθούν και διατεθούν στο κοινό πληροφορίες σχετικές με α) δεδομένα βιοποικιλότητας και πιο συγκεκριμένα σχετικά με είδη καταδυτικού ενδιαφέροντος, επικίνδυνα είδη και ξενικά είδη, β) ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα για δραστηριότητες αναψυχής (ναυταθλητισμός, ναυτικός τουρισμός, ερασιτεχνική αλιεία) για επιλεγμένες παραλίες στην Κρήτη και την Κύπρο που κατά προτίμηση θα ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 και παράλληλα θα ικανοποιούν και κάποια άλλα κριτήρια (π.χ. πρόσβαση ΑΜΕΑ). Τα εργαλεία ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρουν εμπλουτισμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες και θα δώσουν τη δυνατότητα της διαδραστικής συμμετοχής τους στην αναβάθμιση των πληροφοριών μέσω πληθοπορισμού, υποστηρίζοντας για παράδειγμα αναφορές ρύπανσης, εμφάνισης νέων ειδών ή την κατάσταση των υφιστάμενων υποδομών σε τουριστικές περιοχές. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο συντονιστής εταίρος του προγράμματος SocioCoast και συμμετέχουν επιπλέον 3 εταίροι από την Ελλάδα (ΕΛΚΕΘΕ, ΙΤΕ και ΕΕΠΦ) και 1 ακόμα εταίρος από την Κύπρο (CYMEPA). Το έργο για το ΕΛΚΕΘΕ συντονίζεται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Δρ Εύα Χατζηνικολάου, ενώ στο έργο συμμετέχει επίσης και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας με υπεύθυνο τον κ. Μανώλη Ντούμα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια και έχει συνολικό προϋπολογισμό 686.419€, εκ των οποίων τα 583.457€ αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή. 

Comments are closed.