Το ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί και ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις της Κλιματικής Αλλαγής

Το ΙΘΑΒΒΥΚ δημιουργεί ένα ευρετήριο, όπου εμφανίζονται όλες οι νέες δημοσιεύσεις.

Zώα, φυτά, ακόμα και μικροοργανισμοί επηρεάζονται από την Κλιματική ΑλλαγήΕρευνητές από όλο τον κόσμο μελετούν τις αλλαγές που συντελούνται. Το ΕΛΚΕΘΕ συγκεντρώνει ό,τι νέο παρουσιάζεται, μέσω ενός ευρετηρίου που δημιουργεί και θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Μεταγονιδιωματικές έρευνες μπορούν να περιγράψουν τη σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας ενός δείγματος και τις βιοχημικές δυνατότητές του, ανιχνεύοντας και ταυτοποιώντας το σύνολο των γονιδιωμάτων (δηλαδή του DNA όλων των οργανισμών) που υπάρχει σε ένα «περιβαλλοντικό» δείγμα (πχ ένα δείγμα χώματος ή νερού).  Οι έρευνες αυτές μπορούν, επομένως, να προσφέρουν στη μελέτη της σχέση μικροοργανισμών – Κλιματικής Αλλαγής.

Νέκρωση του σκληρακτίνιου κοραλλιού Cladocora caespitosa, κατόπιν θερμικού επεισοδίου που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Η Cladocora caespitosa είναι το μοναδικό είδος κοραλλιού στη Μεσόγειο που δημιουργεί δομές κοραλλιογενούς υφάλου. Πηγή: Δρ. Θάνος Νταϊλιάνης, ΕΛΚΕΘΕ

Παγκόσμια αποθετήρια δεδομένων προσφέρουν πρόσβαση σε εγγραφές μεταγονιδιωματικής.  Ωστόσο, λόγω του συνεχούς κατακλυσμού νέων δεδομένων περιβαλλοντικής γονιδιωματικής, ο εντοπισμός εγγραφών σχετιζόμενων με την Κλιματική Αλλαγή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.

 

Το CCMRI (Climate Change Metagenomic Record Index), ένα νέο ερευνητικό έργου του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στοχεύει στη συλλογή μεταγονιδιωματικών εγγραφών που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή και στο να προσφέρει μια υπηρεσία ειδοποίησης όταν γίνουν διαθέσιμες νέες σχετικές εγγραφές. Τεχνολογίες διαδικτύου, εξόρυξης γνώσης από κείμενα, και τεχνητής νοημοσύνης θα συνδυαστούν για αυτό το σκοπό. 
Μεταδεδομένα, αλλά και βιβλιογραφία νεο-δημοσιευόμενων μεταγονιδιωματικών εγγραφών θα ελέγχονται για το αν αναφέρουν λέξεις-κλειδιά, ενδείξεις, της Κλιματικής Αλλαγής (e.g., greenhouse gas, desertification, glacier, ocean acidification, methanogenesis κ.α.).  Εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας CCMRI θα λαμβάνουν τότε ειδοποίηση για τις νέες εγγραφές που θα εντοπίζονται.  H υπηρεσία αυτή ειδοποίησης απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιστημονικό ακροατήριο και εκτιμάται ότι θα είναι άμεσα χρήσιμη για μικροβιολόγους, οικολόγους, κλιματολόγους και επιδημιολόγους.

Το ερευνητικό έργο CCMRI υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 2772)
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και εγκαταστάσεις στην Ανάβυσσο Αττικής και στη Σούδα Χανίων.  Απαρτίζεται από προσωπικό 129 εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 27 τακτικών ερευνητών. Δραστηριοποιείται στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, στη γενετική και γονιδιωματική, και τις υδατοκαλλιέργειες.

Comments are closed.