ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ

Title: Βελτιστοποίησης της παραγωγής μαγιάτικου (Seriola dumerilli) με αξιοποίηση καινοτόμου διατροφικής διαχείρισης

Funding Source: EP Fisheries

Budget IMBBC: 251,443€

Start / End Date: 2018 - 2021

Web site URL: https://amberjack.gr/


Project Progress: 100%

Principal Investigator:

George Rigos

Project Members:

Research Directions:

Fish nutrition and feeding

Fish health

Description:

The project aims to evaluate innovative semimoist feeds which will accelerate the production of amberjack by more effective feeding conversion and thus less environmental pollution. Moreover, the design of medicated diets in order to replace baths with chemicals and effectively confront important parasitic infections (monogeneans) was included in the goals of the project.