Ερευνα: Τι κληρονομιά θέλουμε να αφήσουμε; Mission Starfish 2030

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Αποστολής Αστερίας (#MissionOcean) το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχει στην διερεύνηση γνώμης των Ευρωπαίων πολιτών για την κατάσταση των θαλασσών, των παράκτιων και των γλυκών νερών και δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο για να μάθουμε τη γνώμη σας και να καθοδηγήσουμε τις δράσεις προτεραιότητας που θα εφαρμοστού.
 
Πάρε μέρος στην έρευνα και πες μας τη γνώμη σου!
Η ζωή στη γη εξαρτάται από την υγεία των θαλασσών και των γλυκών νερών και γι’ αυτό το λόγο εμείς χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας. ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Comments are closed.