Ονοματοδοσία σκάφους για το έργο ΟΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ

To Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) πραγματοποίησε εκδήλωση για την ονοματοδοσία του σκάφους η προμήθεια του οποίου έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ώρα 12.00 -14.00 στο Ενυδρείο Κρήτης «Θαλασσόκοσμος» (πρώην  Αμερικάνικη βάση Γουρνών).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δράση 1.b.1: Επιδεικτικές – Πιλοτικές εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RISCrete»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

12.00-12.15 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

12.15-12.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12.30-13.15 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΚΕΘΕ)

13.15-14.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

Για την είσοδο απαιτείται πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού (ενήλικες) ή rapid test ή self-test 24ώρου (παιδιά 5-17 ετών) λόγω των μέτρων COVID19.ΑΤΖΕ

Comments are closed.