Δελτίο Τύπου – Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην Κύπρο και στο Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute, CMMI).

Δελτίο Τύπου
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην Κύπρο και στο Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute, CMMI).

Website: https://www.cmmi.blue/ και https://www.hcmr.gr/en/
Διευθυντής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Δρ. Αντώνιος Μαγουλάς, Κύριος Ερευνητής
magoulas@hcmr.gr, +30 22910 76323

Το διάστημα μεταξύ 5-8 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη από υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (Cyprus Marine and Maritime Institute, CMMI). Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους Δρ. Αντώνιο Μαγουλά, Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ, τον Δρ. Άρη Καραγεώργη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (ΙΩ) και τον Δρ. Κωνσταντίνο Μυλωνά, Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ).

Το CMMI είναι Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 2019 στη Λάρνακα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ινστιτούτο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ισοδύναμος δημόσιου φορέα και διαθέτει δέκα Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας, που ασχολούνται με θέματα ναυτικής μηχανικής, θαλάσσιας ρομποτικής, ψηφιακού μετασχηματισμού, απεξάρτησης από τον άνθρακα, θαλάσσιας παρακολούθησης, θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και θαλάσσιων πολιτικών.

Την αντιπροσωπεία του ΕΛΚΕΘΕ υποδέχθηκαν με
ιδιαίτερη χαρά ο κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος,
Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI και ερευνητές
του φορέα, με σκοπό την πραγματοποίηση σειράς συναντήσεων με στόχο τη γνωριμία και τον εντοπισμό κοινών τομέων συνεργασίας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, που βρίσκεται στο Μενεού της επαρχίας Λάρνακας και αποτελεί το κέντρο των ερευνητικών προγραμμάτων για ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο και την ανάρρωση τραυματισμένων χελωνών.

Οι εκπρόσωποι του ΕΛΚΕΘΕ είχαν επίσης συναντήσεις με τα διακεκριμένα μέλη από το συμβουλευτικό συμβούλιο του CMMI και συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέα Γρηγορίου και τη Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) κ. Μαρίνα Αργυρού. Το ΕΛΚΕΘΕ συνεργάζεται συστηματικά εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες με το ΤΑΘΕ σε θέματα βιοποικιλότητας και περιβάλλοντος, αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών, και η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων και σε άλλα νεότερα θέματα ενδιαφέροντος για την Κύπρο.

Ο κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων
Σύμβουλος του CMMI τόνισε πως «είναι τιμή για το Ινστιτούτο μας να φιλοξενεί μέλη της διοίκησης του ΕΛΚΕΘΕ. Είμαι σίγουρος πως μετά από αυτή την εκτενή γνωριμία μεταξύ τον δύο οργανισμών θα υπάρξουν πολλές και αξιόλογες συνεργασίες».

Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ κ. Αντώνης Μαγουλάς δήλωσε ότι «με μεγάλη μας χαρά επισκεπτόμαστε την Κύπρο σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την αμοιβαία επωφελή συνεργασία, μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο χωρών που τις συνδέουν μακραίωνοι ιστορικοί δεσμοί. Το ΕΛΚΕΘΕ από την πλευρά του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει την ανάπτυξη της θαλάσσιας έρευνας στην Κύπρο.

Ο Διευθυντής του ΙΩ του ΕΛΚΕΘΕ κ Αντώνιος Καραγεώργης, διαπίστωσε με ιδιαίτερη χαρά την ύπαρξη πολλών θεματικών πεδίων διαμόρφωσης συνεργασίας με το CMMI. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη αξιόλογες σχέσεις και από κοινού συμμετοχές σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, που μετά από την καλύτερη κατανόηση του πεδίου δράσεων του CMMI είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθούν περαιτέρω. Μέχρι τώρα, έχει γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητές του ΙΩ για συνεργασία σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και ρύπανσης από μικροπλαστικά, εγκατάστασης πλωτών μετρητικών σταθμών, δορυφορικής ωκεανογραφίας /τηλεπισκόπησης / παρατήρησης της γης / θαλάσσιας οπτικής. Επίσης, σε θέματα παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης τεχνητών υφάλων και μονάδων υδατοκαλλιεργειών με το περιβάλλον.

Ο Διευθυντής του
ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ κ Κωνσταντίνος Μυλωνάς (Κύπριος, εξ Αμμοχώστου), ανέφερε ότι η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, αφού για πολλά χρόνια προσπαθεί για την δημιουργία ενός Κέντρου Θαλάσσιας Βιολογίας στην Κύπρο, και βλέπει με χαρά και ικανοποίηση ότι το CMMI έχει συμπεριλάβει στα κέντρα του και στις δραστηριότητες του όλα τα πεδία που χρειάζεται η Κύπρος για να περιγράψει, προστατέψει και εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο το θαλάσσιο περιβάλλον της. Σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, το CMMI θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, και θα συμμετέχει ενεργά με όλα τα άλλα σύγχρονα κράτη στις δραστηριότητες που προκήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη για την Δεκαετία της Θαλάσσιας Επιστήμης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2020-2030). 

Ο Διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ παρουσίασε τις δραστηριότητες του ινστιτούτου που μπορεί να ενδιαφέρουν το CMMI, οι οποίες περιλαμβάνουν τις υδατοκαλλιέργειες και την ανάπτυξη μεθόδων εκτροφής και διαχείριση θαλάσσιων ιχθύων, την περιγραφή και αξιολόγηση της βιοποικιλότητα και διαχείριση παράκτιων συστημάτων, την βιοτεχνολογική αξιοποίηση προϊόντων από θαλάσσιους οργανισμούςγια φαρμακευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, και την κατασκευή τεχνητών υφάλων για σκοπούς ανάπτυξης της τοπικής βιοποικιλότητας και την δημιουργία οάσεων ερασιτεχνικής κατάδυσης.

Την τελευταία ημέρα της συνάντησης, οι τρείς διευθυντές του ΕΛΚΕΘΕ επισκέφθηκαν το Πολιτιστικό Κέντρο Κατεχόμενης Αμμοχώστου που βρίσκεται στο οδόφραγμα στον δρόμο Δερύνειας – Αμμοχώστου, από όπου ατένισαν την κατεχομένη πόλη και το σπίτι του Δρ. Κ. Μυλωνά που εγκατέλειψε πριν 48 χρόνια, κατά τη διάρκεια της δεύτερης Τουρκικής εισβολής (ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ) τον Αύγουστο του 1974.

Στο άμεσο μέλλον, θα ακολουθήσει επίσκεψη ερευνητών του CMMI στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο και Κρήτη.

Δελτίο Τύπου: Press Release CMMI visit 20221218

Comments are closed.