Στα πρότυπα του ΕΛΚΕΘΕ η Κύπρος στήνει το δικό της Ινστιτούτο με σκοπό την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας

Στα χνάρια του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών η Κύπρος «χτίζει» το δικό της Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, το οποίο αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας. Οι δύο φορείς συνεργάζονται με στόχο την ανάπτυξη της θαλάσσιας έρευνας στην Κύπρο σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, οι υδατοκαλλιέργειες κ.α.

Το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI) είναι Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 2019 στη Λάρνακα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ισοδύναμος δημόσιου φορέα και διαθέτει δέκα Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας, που ασχολούνται με θέματα ναυτικής μηχανικής, θαλάσσιας ρομποτικής, ψηφιακού μετασχηματισμού, απεξάρτησης από τον άνθρακα, θαλάσσιας παρακολούθησης, θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και θαλάσσιων πολιτικών.

Το διάστημα μεταξύ 5-8 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη από υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τους Δρ. Αντώνιο Μαγουλά, Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ, τον Δρ. Άρη Καραγεώργη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (ΙΩ) και τον Δρ. Κωνσταντίνο Μυλωνά, Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ).

Την αντιπροσωπεία του ΕΛΚΕΘΕ υποδέχθηκαν ο κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI και ερευνητές του φορέα, με σκοπό την πραγματοποίηση σειράς συναντήσεων με στόχο τη γνωριμία και τον εντοπισμό κοινών τομέων συνεργασίας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, που βρίσκεται στο Μενεού της επαρχίας Λάρνακας και αποτελεί το κέντρο των ερευνητικών προγραμμάτων για ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο και την ανάρρωση τραυματισμένων χελωνών.
Οι εκπρόσωποι του ΕΛΚΕΘΕ είχαν, παράλληλα, συναντήσεις με τα διακεκριμένα μέλη από το συμβουλευτικό συμβούλιο του CMMI και συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Ανδρέα Γρηγορίου και τη Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) κ. Μαρίνα Αργυρού. Σημειώνεται πως το ΕΛΚΕΘΕ συνεργάζεται συστηματικά εδώ και περισσότερο από τρεις δεκαετίες με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Κυπριακού Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα βιοποικιλότητας και περιβάλλοντος, αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών.

Οι κ. Σιόκουρος και Μαγουλάς

Ο κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI τόνισε πως «είναι τιμή για το Ινστιτούτο μας να φιλοξενεί μέλη της διοίκησης του ΕΛΚΕΘΕ. Είμαι σίγουρος πως μετά από αυτή την εκτενή γνωριμία μεταξύ τον δύο οργανισμών θα υπάρξουν πολλές και αξιόλογες συνεργασίες».

Ο Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ κ. Αντώνης Μαγουλάς δήλωσε: «Με μεγάλη μας χαρά επισκεπτόμαστε την Κύπρο σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την αμοιβαία επωφελή συνεργασία, μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο χωρών που τις συνδέουν μακραίωνοι ιστορικοί δεσμοί. Το ΕΛΚΕΘΕ από την πλευρά του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει την ανάπτυξη της θαλάσσιας έρευνας στην Κύπρο».

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ κ Αντώνιος Καραγεώργης διαπίστωσε την ύπαρξη πολλών θεματικών πεδίων διαμόρφωσης συνεργασίας με το CMMI. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ήδη αξιόλογες σχέσεις και από κοινού συμμετοχές σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, που μετά από την καλύτερη κατανόηση του πεδίου δράσεων του CMMI είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθούν περαιτέρω. Μέχρι τώρα, έχει γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητές του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για συνεργασία σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και ρύπανσης από μικροπλαστικά, εγκατάστασης πλωτών μετρητικών σταθμών, δορυφορικής ωκεανογραφίας /τηλεπισκόπησης /παρατήρησης της γης/ θαλάσσιας οπτικής. Επίσης, σε θέματα παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης τεχνητών υφάλων και μονάδων υδατοκαλλιεργειών με το περιβάλλον.

Ο Διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ του ΕΛΚΕΘΕ κ Κωνσταντίνος Μυλωνάς ανέφερε ότι η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, αφού για πολλά χρόνια προσπαθεί για την δημιουργία ενός Κέντρου Θαλάσσιας Βιολογίας στην Κύπρο, και βλέπει με χαρά και ικανοποίηση ότι το CMMI έχει συμπεριλάβει στα κέντρα του και στις δραστηριότητες του όλα τα πεδία που χρειάζεται η Κύπρος για να περιγράψει, προστατέψει και εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο το θαλάσσιο περιβάλλον της. Σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, το CMMI, όπως υπογράμμισε, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, και θα συμμετέχει ενεργά με όλα τα άλλα σύγχρονα κράτη στις δραστηριότητες που προκήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη για την Δεκαετία της Θαλάσσιας Επιστήμης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2020-2030). Ο Διευθυντής του ΙΘΑΒΒΥΚ παρουσίασε τις δραστηριότητες του ινστιτούτου που μπορεί να ενδιαφέρουν το CMMI, οι οποίες περιλαμβάνουν τις υδατοκαλλιέργειες και την ανάπτυξη μεθόδων εκτροφής και διαχείριση θαλάσσιων ιχθύων, την περιγραφή και αξιολόγηση της βιοποικιλότητα και διαχείριση παράκτιων συστημάτων, την βιοτεχνολογική αξιοποίηση προϊόντων από θαλάσσιους οργανισμούς για φαρμακευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, και την κατασκευή τεχνητών υφάλων για σκοπούς ανάπτυξης της τοπικής βιοποικιλότητας και την δημιουργία οάσεων ερασιτεχνικής κατάδυσης.

Στο άμεσο μέλλον, θα ακολουθήσει επίσκεψη ερευνητών του CMMI στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο και Κρήτη.

Comments are closed.