Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “ROBUST” Ξενοδοχείο Αμαλία 30/10/2023 11:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “ROBUST- πρόληψη δονακίωσης οφειλόμενης σε Vibrio harveyi με καινοτόμα” εργαλεία” που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Αμαλία, τη Δευτέρα 30/10/2023 και ώρα 11:00.
Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από τις Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», συντόνισε το Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ και συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι εταιρείες Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες και Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς.
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση σας παρακαλούμε να κάνετε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Comments are closed.