Θέση εργασίας – CCMRI corpus curator – ΕΛΚΕΘΕ

Θέση εργασίας – CCMRI corpus curator – επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα Βιολογίας/ Οικολογίας / Μικροβιολογίας / Περιβαλλοντολογίας (ή συναφούς αντικειμένου) κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών – ΕΛΚΕΘΕ

Πρόγραμμα CCMRI https://ccmri.hcmr.gr/ (Climate Change Metagenomic Record Index (CCMRI): a dynamic researcher-notification and sample classification system)

Ευκαιρία εργασίας στο ΙΘΑΒΒΥΚ ΕΛΚΕΘΕ στον χαρακτηρισμό κειμένων ως προς το αν είναι σχετικά με την κλιματική αλλαγή (ή όχι).


Mία (1) θέση εργασίας ΙΔΟΧ, απευθυνόμενη σε επιστημονικό/ή συνεργάτη/ιδα Βιολογίας/ Οικολογίας / Μικροβιολογίας / Περιβαλλοντολογίας (ή συναφούς αντικειμένου) κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Θέση εργασίας – CCMRI corpus curator  

Η θέση αυτή είναι καλή ευκαιρία για εμπλουτισμό βιογραφικού, για γνωριμία με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης εφαρμοσμένες σε εγγραφές Μεταγονιδιωματικής, και για γνωριμία με το ερευνητικό περιβάλλον του ΕΛΚΕΘΕ. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις Βιοπληροφορικής για τη θέση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3/3/2024


Περισσότερες πληροφορίες: ccmri@hcmr.gr, Δρ. Βαγγέλης Παφίλης

 

Comments are closed.