Διαδικτυακή ημερίδα για τη “Βιοπαρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση γενετικών μεθόδων”

Ημέρα: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 Ώρα: 11:00-16:00 Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή ημερίδα “Βιοπαρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση γενετικών μεθόδων”. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει σε όσους εμπλέκονται στην…

more

2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (2020)

To νεοϊδρυθέν Τμήμα  Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, για δεύτερη χρονιά οργανώνει την «2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 10:00-14:00. Η δράση αυτή γίνεται…

more

Climate change impacts on Mediterranean finfish production: A case study in Greece – by Nikos Papandroulakis

Article from aquaeas website: https://www.aquaeas.eu/uncategorised/539-eastalk-with-nikos-papandroulakis-climate-change-impacts-on-mediterranean-finfish-production-a-case-study-in-greece On November 3, at 14h (CET/Brussels time), Dr. Nikos Papandroulakis will present an EAStalk webinar on “Climate change impacts on Mediterranean finfish production: A case study in Greece”. Since 2012. Dr. Papandroulakis…

more