Θέση εργασίας – CCMRI corpus curator – ΕΛΚΕΘΕ

Θέση εργασίας – CCMRI corpus curator – επιστημονικός/ή συνεργάτης/ιδα Βιολογίας/ Οικολογίας / Μικροβιολογίας / Περιβαλλοντολογίας (ή συναφούς αντικειμένου) κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών – ΕΛΚΕΘΕ Πρόγραμμα CCMRI https://ccmri.hcmr.gr/ (Climate Change Metagenomic…

more