Antonis Potirakis

This user account status is Approved

2023

Zafeiropoulos, Haris; Beracochea, Martin; Ninidakis, Stelios; Exter, Katrina; Potirakis, Antonis; De Moro, Gianluca; Richardson, Lorna; Corre, Erwan; Machado, João; Pafilis, Evangelos; Kotoulas, Georgios; Santi, Ioulia; Finn, Robert D; Cox, Cymon J; Pavloudi, Christina

metaGOflow: a workflow for the analysis of marine Genomic Observatories shotgun metagenomics data Journal Article

GigaScience, 12 , pp. giad078, 2023, ISSN: 2047-217X.

Abstract | Links | BibTeX

2021

Zafeiropoulos, Haris; Gioti, Anastasia; Ninidakis, Stelios; Potirakis, Antonis; Paragkamian, Savvas; Angelova, Nelina; Antoniou, Aglaia; Danis, Theodoros; Kaitetzidou, Eliza; Kasapidis, Panagiotis; Kristoffersen, Jon Bent; Papadogiannis, Vasileios; Pavloudi, Christina; Ha, Quoc Viet; Lagnel, Jacques; Pattakos, Nikos; Perantinos, Giorgos; Sidirokastritis, Dimitris; Vavilis, Panagiotis; Kotoulas, Georgios; Manousaki, Tereza; Sarropoulou, Elena; Tsigenopoulos, Costas S; Arvanitidis, Christos; Magoulas, Antonios; Pafilis, Evangelos

0s and 1s in marine molecular research: a regional HPC perspective Journal Article

GigaScience, 10 (8), pp. giab053, 2021, ISSN: 2047-217X.

Abstract | Links | BibTeX

2020

Zafeiropoulos, Haris; Viet, Ha Quoc; Vasileiadou, Katerina; Potirakis, Antonis; Arvanitidis, Christos; Topalis, Pantelis; Pavloudi, Christina; Pafilis, Evangelos

PEMA: a flexible Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis of the 16S/18S ribosomal RNA, ITS, and COI marker genes Journal Article

GigaScience, 9 (3), 2020, ISSN: 2047-217X, (_eprint: https://academic.oup.com/gigascience/article-pdf/9/3/giaa022/32894405/giaa022.pdf).

Abstract | Links | BibTeX

Comments are closed.