Το “ΦΙΛΙΑ” ανανεώνεται για να “οργώσει” ξανά τις θάλασσες

Πηγή: https://www.cretalive.gr/ellada/filia-ananeonetai-gia-na-orgosei-xana-tis-thalasses

Το "ΦΙΛΙΑ" ανανεώνεται για να "οργώσει" ξανά τις θάλασσες

Το Ερευνητικό Σκάφος Ε/Σ ΦΙΛΙΑ μετασκευάζεται και εκσυγχρονίζεται  για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας.

Αναλυτικά, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) (www.hcmr.gr),  δραστηριοποιούμενο στο χώρο της θαλάσσιας έρευνας, προχωρά στη μετασκευή, στην επιμήκυνση και στον εκσυγχρονισμό του Ερευνητικού Σκάφος (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Το έργο είναι ύψους 1.3 Μ€ χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος RePHIL (www.rephil.eu), που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ) Περιόδου 2014 – 2020, από τις Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το προγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του συνόλου του Ελληνικού ερευνητικού στόλου καθώς και τη χρηματοδότηση της χρήσης του Ε/Σ ΦΙΛΙΑ από άλλους φορείς , ανεβάζοντας το συνολικό ύψος του προγράμματος στα 3.133.000 €.
Οι εργασίες για το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ έχουν ξεκινήσει  από τον Οκτώβριο 2020 και αναμένεται να διαρκέσουν  έως και το Μάρτιο 2021 στο Ναυπηγείο Παπίλα (www.papilas-yard.com) ενώ τη μετασκευή του έχει αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΤΕΚΟ Α.Ε (www.anateco.gr). Με την ολοκλήρωση της μετασκευής θα ακολουθήσουν δράσεις επικοινωνίας, προβολής και ελεύθερης χρήσης του Ε/Σ από τρίτους, με σκοπό την επικοινωνία τόσο του έργου όσο και των υπηρεσιών που το αναβαθμισμένο Ε/Σ ΦΙΛΙΑ θα προσφέρει κατά τη ναύλωσή του από τρίτους, καθώς και στην επιστημονική κοινότητα μέσω του ΕΛΚΕΘΕ και του ΕΜΠ.
Η αναβάθμιση της υποδομής αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, τόσο για τη χώρα όσο και για την επιστημονική κοινότητα, καθώς το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ, σε συνεργασία με τα άλλα δύο σκάφη του Ελληνικού Ερευνητικού στόλου, το ΑΙΓΑΙΟ και το ΑΛΚΥΩΝ και τη σχεδιαζόμενη ναυπήγηση νέου Ερευνητικού Σκάφους, θα αναβαθμίσουν καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αλιευτικής και ωκεανογραφικής έρευνας ως προς τη διερεύνηση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της οικοσυστημικής προσέγγισης της θαλάσσιας διαχείρισης και της εκμετάλλευσης των πάσης φύσης θαλάσσιων πόρων.

σκάφος ΦΙΛΙΑ

Η αναβαθμισμένη υποδομή θα: 
α) εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της και να προσφέρει βελτιωμένες εγκαταστάσεις σε ερευνητές 
β) επεκτείνει τις ερευνητικές της δραστηριότητες συμβάλλοντας στην έρευνα και την καινοτομία υποστηρίζοντας τη χρήση νέων μέσων προηγμένης τεχνολογίας 
γ) διευρύνει την πρόσβαση και χρήση της από τα ενδιαφερόμενα μέρη με μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν και τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης 
δ) συμβάλει στη στήριξη των παραγωγικών κλάδων της αλιείας, των ιχθυοκαλλιεργειών και των συσχετιζόμενων επιχειρήσεων, της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου καθώς και του τουρισμού 
ε) συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε νέα επιστημονικά πεδία, στην υλοποίηση νέων διδακτορικών διατριβών και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για νέους ερευνητές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του, στο διαδικτυακό τόπο: www.rephil.eu

Comments are closed.