Ελληνικές Συλλογές Φυσικής Ιστορίας (ΣΦΙ): πέρασμα στον 21ο αιώνα

Πρόσκληση

Ελληνικές Συλλογές Φυσικής Ιστορίας (ΣΦΙ): πέρασμα στον 21ο αιώνα

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενοποιημένων βιολογικών συλλογών και την ψηφιακή καταγραφή της βιοποικιλότητας, με στόχο τη διατήρησή της και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Καλείσθε στις 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Αίθουσα Συγκλήτου), όπου παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εκπροσώπων, θα υπογραφεί το συμφωνητικό συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΜΦΙΚ και στο ΕΛΚΕΘΕ που θα επιτρέψει την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και μελέτη της βιοποικιλότητας τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο με έμφαση την Ελλάδα και το Αιγαίο.

Για το ΜΦΙΚ

Καθ. Νίκος Πουλακάκης

Καθ. Τμ. Βιολογίας & Διευθυντής ΜΦΙΚ-ΠΚ

 

Για το ΕΛΚΕΘΕ

Δρ. Αντώνιος Μαγουλάς

Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου

Comments are closed.