Δελτίο Τύπου Ελληνικές Συλλογές Φυσικής Ιστορίας (ΣΦΙ): πέρασμα στον 21ο αιώνα

Ημερομηνία, 29-10-2021

Δελτίο Τύπου

Ελληνικές Συλλογές Φυσικής Ιστορίας (ΣΦΙ):

πέρασμα στον 21ο αιώνα

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 στους χώρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης (κ. Αντωνίου Παπαδεράκη, Αντιπεριφερειάρχη στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, κ. Γεωργίου Αλεξάκη, Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων), του Δρ. Αντωνίου Μαγουλά (Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ), του Δρ. Κωνσταντίνου Μυλωνά (Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών), του Καθηγητή κ. Γεωργίου Κοντάκη (Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης), του Καθηγητή κ. Μιχαήλ Παυλίδη (Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης), του Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Στρατάκη (Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών), του Καθηγητή κ. Χαράλαμπου Σπηλιανάκη (Αντιπροέδρου του Τμήματος Βιολογίας) και του Καθηγητή κ. Νικολάου Πουλακάκη (Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΜΦΙΚ) υπογράφτηκε το συμφωνητικό συνεργασίας ανάμεσα στο ΜΦΙΚ και στο ΕΛΚΕΘΕ για τη δημιουργία ενοποιημένων συλλογών φυσικής ιστορίας, στοχεύοντας στην ψηφιακή καταγραφή της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη από όλους τους παρευρισκόμενους, αποτελώντας την αρχή για μια μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα σε δύο κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας που θα επιτρέψει την πιο ολοκληρωμένη μελέτη και διατήρηση της βιοποικιλότητας, στοχεύοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και δίκαιου περιβάλλοντος για όλους.

Για το ΜΦΙΚ

Καθ. Νίκος Πουλακάκης

Καθ. Τμ. Βιολογίας &

Διευθυντής ΜΦΙΚ-ΠΚ

Για το ΕΛΚΕΘΕ

Δρ. Αντώνιος Μαγουλάς

Διευθυντής και Πρόεδρος

ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

Δελτίο Τύπου_ΜΦΙΚ_ΕΛΚΕΘΕ-27-10 -2021

Comments are closed.