Δελτίο Τύπου – Επίσκεψη δημοτικής αντιπροσωπείας στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

τηλ. επικ.: 2813 404646

Γούρνες, 22/12/2021

Προς Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης στις Γούρνες, επισκέφθηκαν σήμερα ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Ζαχαριουδάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μιχάλης Καρακατσάνης μετά από πρόσκληση για εκ του σύνεγγυς γνωριμία και ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα από το Διευθυντή του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ Αντώνιο Μαγουλά.

Τη δημοτική αντιπροσωπεία ξενάγησε αρχικά στα ερευνητικά εργαστήρια και στις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών ο Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ.

Στη συνέχεια στη συνάντηση με τον κ. Μαγουλά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις και τη στοχοθεσία του φορέα, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την έρευνα της δομής και λειτουργίας εσωτερικών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης των οικοσυστημάτων, της υδάτινης βιοποικιλότητας, των συστημάτων ολοκληρωμένης παρατήρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των ελληνικών θαλασσών, του ρόλου της κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη των υδάτινων οικοσυστημάτων, τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων και κινδύνων στο θαλάσσιο περιβάλλον, τον κύκλο ζωής των ψαριών, της δυναμικής αλιευμάτων, της οικολογίας αλιευμάτων κ.ά, αλλά και για την παροχή συμβουλών σε εθνικά, μεσογειακά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε θέματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και διαχείρισης.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν από τον κ. Μυλωνά για τις δυσκολίες στη λειτουργία του Ενυδρείου ένα από τους πλέον σημαντικούς πόλους έλξης όχι μόνο για το Δήμο Χερσονήσου, αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας σε ένα περιβάλλον ραγδαίου περιορισμού της ζήτησης, που έχουν δημιουργήσει οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας.

Τέλος, αντάλλαξαν ευχές και δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν σε θέματα ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Comments are closed.