Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συντονίζει την εγκατάσταση παρατηρητηρίου του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπος, στο Ηφαιστειακό Σύμπλεγμά της Σαντορίνης

Πηγή: https://hub.uoa.gr/nkua-coordinates-the-installation-of-an-observatory-of-the-underwater-volcano-columbus/?fbclid=IwAR3CAvhZ-msPjfiYk6w_JP0nGob-MZZnabjL46buW3bv9cYhn0_bVQNEFLY Το Εθνικό και Καποδιστριακό

more