Haris Zafeiropoulos

This user account status is Approved

2022

Zafeiropoulos, Haris; Paragkamian, Savvas; Ninidakis, Stelios; Pavlopoulos, Georgios A; Jensen, Lars Juhl; Pafilis, Evangelos

PREGO: A Literature and Data-Mining Resource to Associate Microorganisms, Biological Processes, and Environment Types Journal Article

Microorganisms, 10 (2), pp. 293, 2022, ISSN: 2076-2607.

Abstract | Links | BibTeX

2021

Polymenakou, Paraskevi N; Nomikou, Paraskevi; Zafeiropoulos, Haris; Mandalakis, Manolis; Anastasiou, Thekla I; Kilias, Stephanos; Kyrpides, Nikos C; Kotoulas, Georgios; Magoulas, Antoniοs

The Santorini Volcanic Complex as a Valuable Source of Enzymes for Bioenergy Journal Article

Energies, 14 (5), pp. 1414, 2021, ISSN: 1996-1073.

Abstract | Links | BibTeX

Zafeiropoulos, Haris; Gioti, Anastasia; Ninidakis, Stelios; Potirakis, Antonis; Paragkamian, Savvas; Angelova, Nelina; Antoniou, Aglaia; Danis, Theodoros; Kaitetzidou, Eliza; Kasapidis, Panagiotis; Kristoffersen, Jon Bent; Papadogiannis, Vasileios; Pavloudi, Christina; Ha, Quoc Viet; Lagnel, Jacques; Pattakos, Nikos; Perantinos, Giorgos; Sidirokastritis, Dimitris; Vavilis, Panagiotis; Kotoulas, Georgios; Manousaki, Tereza; Sarropoulou, Elena; Tsigenopoulos, Costas S; Arvanitidis, Christos; Magoulas, Antonios; Pafilis, Evangelos

0s and 1s in marine molecular research: a regional HPC perspective Journal Article

GigaScience, 10 (8), pp. giab053, 2021, ISSN: 2047-217X.

Abstract | Links | BibTeX

Zafeiropoulos, Haris; Gargan, Laura; Hintikka, Sanni; Pavloudi, Christina; Carlsson, Jens

The Dark mAtteR iNvestigator (DARN) tool: getting to know the known unknowns in COI amplicon data Journal Article

Metabarcoding and Metagenomics, 5 , pp. e69657, 2021, ISSN: 2534-9708.

Abstract | Links | BibTeX

2020

Zafeiropoulos, Haris; Viet, Ha Quoc; Vasileiadou, Katerina; Potirakis, Antonis; Arvanitidis, Christos; Topalis, Pantelis; Pavloudi, Christina; Pafilis, Evangelos

PEMA: a flexible Pipeline for Environmental DNA Metabarcoding Analysis of the 16S/18S ribosomal RNA, ITS, and COI marker genes Journal Article

GigaScience, 9 (3), 2020, ISSN: 2047-217X, (_eprint: https://academic.oup.com/gigascience/article-pdf/9/3/giaa022/32894405/giaa022.pdf).

Abstract | Links | BibTeX

Comments are closed.