Διαδικτυακή ημερίδα για τη “Βιοπαρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση γενετικών μεθόδων”

Ημέρα: Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021

Ώρα: 11:00-16:00

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή ημερίδα “Βιοπαρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση γενετικών μεθόδων”.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιάσει σε όσους εμπλέκονται στην πρακτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για την παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και σε ευρύτερο κοινό, μια επισκόπηση των νέων, πολλά υποσχόμενων και ραγδαία αναπτυσσόμενων γενετικών μεθόδων που βασίζονται στο περιβαλλοντικό DNA, τις δυνατότητες τους και τους πιθανούς περιορισμούς τους ως εργαλεία βιοπαρακολούθησης.

Επειδή οι προκλήσεις είναι διαφορετικές για κάθε χώρα της Ευρώπης, η ημερίδα στοχεύει μέσα από συζήτηση με τους συμμετέχοντες, να χαρτογραφήσει σε εθνικό επίπεδο τις προκλήσεις αυτές, ώστε να γίνει εφικτή η ευρύτερη υιοθέτηση γενετικών μεθόδων στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου έρευνας COST DNAquaNet τη συνέχεια του 1st DNAQUA International Conference 2021), σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και θα είναι κοινή για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

Εγγραφές: μέχρι τις 5 Μαρτίου 2021 στο σύνδεσμο https://cutt.ly/Rk2LtLZ

Comments are closed.